"Đầy Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xóa Tội Trần Gian ..."

 

Chúa Thánh Thể

 

1.Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa . Linh mục đọc lời này để giới thiệu Mình Thánh Chúa Giêsu cho cộng đoàn tín hữu, trước khi linh mục rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Khi nói "đây chiên Thiên Chúa" là linh mục nhắc lại lời trong sách Khải huyền, thánh Gioan viết thế này: Thiên thần bảo tôi, "Hãy viết, Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới của Con Chiên!". Người lại bảo tôi, "Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa." (Kh 19,9).

Sách khải huyền đã nhắc tới "con chiên" mà thánh gioan tiền hô đã giới thiệu, lời đó là Tin mừng theo Gioan 1:29 "Hôm sau, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian..".

Thánh Gioan tiền hô thì nhớ tới "con chiên" mà tiên tri Isaia đã nói trong chương 53 thê thảm như sau:

2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.


3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.


4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.


5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.


6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta.


7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như con chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.


8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.


9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.


10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.


11 Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.


12 Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân; nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.(Bản dịch của Nhóm PVGK)

* * *


2. Có nhiều người không được dự tiệc cưới con chiên trong nước trời, Không kể những người ngoài Công giáo, riêng người Công giáo tình trạng cũng khác nhau. Có nhiều người không được dự tiệc cưới con chiên trong nước trời, - đó là loại người "5 trinh nữ khờ, mang đèn mà không mang dầu" (Mt 25,1-12), họ đi mua dầu thì cửa phòng tiệc đã đóng lại.

- đó là những người được vào phòng tiệc nhưng không mặc áo cưới, lại bị đuổi ra nhốt vào chốn tối tăm để khóc lóc vì ngu dại không biết lợi dụng ơn chúa khi còn sống và nghiến răng lương tâm trong hỏa ngục đời đời vì sự ngu dại của mình (Mt 22,11-13)

- đó là những người ăn tiệc thánh nhưng sinh bệnh như thánh Phaolô đã cảnh cáo, họ đã không xét lương tâm trước khi lên nhận Mình Thánh Máu Thánh Chúa (1 Cr 11,30).

- Đó là người bị chết vì phạm sự thánh:

Câu chuyện lịch sử sau đây nói lên điều đó:

"Năm 867, vua Lôtariô mê một phụ nữ kia và lấy cô ta làm vợ lẽ. Ðức Giáo Hoàng Nicolaô can gián, nhưng vua chẳng nghe, nên vua bị phạt vạ mất phép thông công. Vua Lotariô quá mê say, không sao bỏ được. Năm sau Ðức Giáo Hoàng Adrianô lên thế vị. Vua Lotariô liền sang Ý mừng vị tân Giáo Hoàng, nói dối mình đã bỏ vợ lẽ và xin Người giải vạ. Các quan triều đồng tình làm chứng gian. Ðức Giáo Hoàng tin và giải vạ cho vua. Sáng hôm sau Người dâng lễ cầu nguyện cho vua.

Trước khi cho chịu lễ, đức Giáo Hoàng cầm Mình Thánh nói với vua trước mặt các Hồng Y và các quan rằng: "Nếu vua đã thực lòng bỏ vợ lẽ, đã thực lòng hối cải, thì vua hãy lên chịu Mình Thánh Chúa. Nếu vua không thực lòng thì đừng chịu Mình Thánh kẻo bị phạt". Ðức Giáo Hoàng lại bảo các quan rằng: "Nếu các quan chẳng có đồng tình giấu lỗi cho vua, thì Mình Thánh các quan chịu sẽ ban cho các quan sự sống đời đời". Nghe lời ấy vua quan khiếp sợ. Nhưng vua và ít nhiều quan cứ lên rước lễ. Ðoạn Ðức Giáo Hoàng mời vua và các quan ở lại dự yến. Hôm sau mới trở về. Về đến thành Lucia, vua và nhiều quan mắc bệnh lạ lùng, chẳng ai luận được bệnh gì: ruột gan thì nóng như lửa, da thì tróc lột cả, tóc thì rụng hết. Nhiều quan chết trước mặt vua. Vua cố gắng về đến thành Plaxenxia thì bất tỉnh và qua đời ở đó!!!

Mọi người đều tin đó là phép lạ Chúa phạt những người cả lòng làm hư phép Mình Thánh.
(Sách Tháng Đức Bà, nhà xuất bản Hiện tại, Sài gòn, 1969, trang 76-77).

3. Lạy Chúa con chẳng đáng.

Tâm tình khiêm tốn này rất thích hợp để được dự tiệc chiên Thiên Chúa , nhưng tốt hơn nữa, nếu có Mẹ Maria giúp cho "dọn lòng, đón nhận, và cám ơn Chúa về ơn cao trọng vô cùng này.

- Dọn lòng với Đức Mẹ : để ý tới những lời kinh Phụng vụ ngay từ đầu lễ:

Kinh cáo mình: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và anh chị em "lỗi tại tôi mọi đàng"…

Kinh lạy cha: "Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha.." . Giờ đây, con xin bỏ qua hết những bất bình khó chịu, tức tối với bất cứ ai, và cũng xin Chúa và anh chị em tha hết cho con.

Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa: Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Với tâm tình khiêm tốn, đọc lời này, thế nào cũng được tâm hồn bình an tin cậy…(kinh nghiệm cá nhân: không kể lúc này, mỗi khi thấy tâm hồn xao xuyến, tôi thầm đọc lời này 3,4 lần đều thấy tâm hồn bình an hoan lạc ngay).

Kinh Lạy Chúa con chẳng đáng: …Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lời thưa khiêm tốn của ông quan bách quân người Rôma (Mt 8,8) được Giáo hội nhắc lại đây rất có ý nghĩa với tội nhân bất xứng và với Thiên Chúa cao cả sắp đến với mình. (Nếu ai có bệnh tật phần xác, nên âm thầm đọc thêm "thì linh hồn và xác con sẽ lành mạnh, để xin Chúa chũa bệnh phần xác luôn)

- Cung kính lên Rước lễ với Đức Mẹ, và dâng ngay Chúa Giêsu cho Đức Mẹ.

- Cám ơn Chúa với Đức Mẹ. Rất tốt nếu đọc kinh Ngợi khen, xưa Đức Mẹ đã đọc lên để ngợi khen Chúa về những ơn Chúa đã ban cho Người (Lc)

. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.

. Và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng Cứu chuộc tôi.

. Vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tớ Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc.

. Vì Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Người chí thánh.

. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những người kính sợ Chúa.

. Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng.

. Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao, và đã nâng người hèn mọn lên.

. Chúa đã cho người đói khó no đầy ơn phúc, và để người giầu có trở về tay không.

. Chúa đã săn sóc Israel đầy tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót Chúa.

. Như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời.

. Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

4. Sống thánh lễ:

Để kết lễ, linh mục chủ tế nói: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Mọi người vui vẻ ra đi. Đi để sống với Chúa, đi để loan truyền Lời Chúa, đi để làm chứng nhân cho Chúa. Đẹp thay…

Lời nguyện cá nhân thay cho lời kết:

Lạy Chúa Giêsu , kể từ ngày lễ kính Chúa Thánh Thần (28 tháng 5 năm 1977) tới nay, con đã được phúc lặp lại lời Chúa dạy "Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: Vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy".

Con cũng đã được phúc Rước Chúa để nên của ăn cho linh hồn con "Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời"(Ga 6,58).

Xin cho con được vào số những kẻ được phúc dự tiệc Chiên Thiên Chúa trong nước Thiên đàng vui vẻ muôn đời cùng với Mẹ Maria yêu dấu của Chúa và của con. Amen"

Linh mục Mark, CMC

Carthage, Lễ kính Thánh Thể 25.5.08

 

Chúa Thánh Thể

 

TOP

 

Folder D

 

[Trang 01]

 1. Dẫn nhập theo Thánh Marcô: Giai đoạn dọn đường cho sứ vụ của Đức Giêsu

 2. Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

 3. Dấu ấn

 4. Diễn văn của Đức giáo hoàng Phanxicô trong buổi lễ tiếp đón của chính phủ Brazil tại dinh Guanabara Rrio de Janeiro 22-7-2013

 5. Dòng Tên

 6. Dung  mạo Đức Kitô

 7. Đạo hiếu (2 bài chung)

 8. Đàng Thánh Giá (cuộc thương khổ và tử nạn)

 9. Đánh giá thần học về Maria Divine Mercy

 10. Đấng Tạo Thành Trời Đất

 11. Đây Chiên Thiên Chúa

 12. Định hướng truyền giáo tại Việt Nam, nên hay không ?

 13. Đòi công lý cho Chúa Giêsu

 14. Đôi dòng suy tư về tháng các linh hồn & 10 phương thế cứu các linh hồn nơi luyện ngục

 15. Đời sống hiện nay của người Thượng Việt Nam tại Mỹ

 16. Đồi Golgotha, Núi Cal-vê

 17. Đức Giáo Hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo bảo vệ người dân, môi trường

 18. Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt tay vào việc Tân Phúc Âm Hóa

 19. Đức Giáo Hoàng Phanxicô: chiến thắng bóng tối của ma tuỷ

 20. Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua cái nhìn của người bạn cũ

 21. Đức Giáo Hoàng rời khỏi Vatican ngày 28-02-2013

 22. Đức Giáo Hoàng tiếp tục chuyến viếng thăm Brazil

 23. Đức Kitô Vua Vũ Trụ

 24. Đức Mẹ *

[Trang 02]

 

m m m

Trang Chủ

Tài Liệu

Tông Thư

Các Hiệp Hội

Download

Thơ - Văn

Since 25 December 2012