Đức Mẹ Thủ Đức

Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại Việt Nam vào cuối thời

 

Mục Lục

(Các chứng từ liên quan từ vị thụ khải Thomas Maria De Job)

 

Mẹ xin bình an của Chúa luôn ở trong các con

n

Dụ ngôn cỏ lùng:  "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” Mt 13,24-36

 

Tổng Hợp Nhiều Chủ Đề

 

 1. Thiên Chúa đã chọn ông

 2. Thị nhân và cuộc sống

 3. Suy niệm Lời Mẹ ngày 04-12-2010

 4. Lời Mẹ dặn ngày 21-06-2011

 5. Satan giả dạng Đức Mẹ

 6. Tất cả chỉ xin một tình yêu

 7. Biến cố cháy nhà

 8. Làm họa sĩ

 9. Cùng Mẹ cầu nguyện đêm 24-12-2011

 10. Bức tâm thư nhiều nước mắt

 11. Nơi các con đi, Mẹ sẽ làm cho các con được gặt nhiều hoa trái

 12. Bài viết của cha Antôn Trịnh Đức Hòa

 13. Thư của cha Bêđa Ngô Minh Thu

 14. Mình cảm ơn nhiều lắm 

 15. Đi truyền giáo

 16. Biến đau thương thành sức mạnh

 17. Hãy sống xứng đáng làm con Thiên Chúa

 18. Làm chứng nhân cho Mẹ

 19. Đức Mẹ Thiên Ân - Đaknông 

 20. Về với một tình yêu

 21. Ngày của Chúa đã cận kề

 22. Khôn ngoan trong Chúa Thánh Thần

 23. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã bị lãng quên

Sắc chỉ của Bộ Tín Lý & Đức Tin 29-12-1966

 

Sắc chỉ của Bộ Tín Lý và Đức Tin,

ban hành 29/12/1966

cho phép phổ biến và truyền bá

các mạc khải tư

mà không cần có phép in,

miễn là nội dung không nghịch lại

Đức Tin và Luân Lý. 

 

n

Thông Điệp của Thiên Chúa & của Đức Mẹ

 1. TĐĐM đầu tiên ngày 28-11-2010

 2. TĐĐM ngày 04-10-2010

 3. TĐĐM Tình yêu ngày 07-12-2010

 4. TĐĐM ngày 09-12-2010

 5. TĐĐM ngày 13-12-2010

 6. TĐĐM ngày 17-12-2010

 7. TĐĐM ngày 22-12-2010

 8. TĐĐM ngày 28-12-2010

 9. TĐĐM ngày 01-01-2011

 10. TĐĐM ngày 24-01-2011

 11. TĐĐM ngày 16-02-2011

 12. TĐĐM ngày 13-03-2011

 13. TĐĐM ngày 19-03-2011 *

 14. TĐĐM ngày 13-04-2011

 15. TĐĐM ngày 17-05-2011

 16. TĐĐM ngày 13-06-2011

 17. TĐĐM ngày 17-07-2011

 18. TĐĐM ngày 09-08-2011

 19. TĐĐM ngày 25-08-2011

 20. Thông Điệp T.Chúa Cha 12-09-2011

 21. TĐĐM ngày 13-09-2011

 22. TĐĐM ngày 29-10-2011

 23. TĐĐM ngày 11-11-2011 (ĐM hiện ra)

 24. TĐĐM ngày 23-01-2012

 25. TĐĐM ngày 19-03-2011 **

 26. TĐĐM ngày 24-02-2012

 27. TĐĐM ngày 25-12-2012

 28. TĐĐM ngày 26-12-2012

 29. TĐĐM ngày 28-12-2012

 30. TĐĐM khẩn cấp cuối cùng 13-03-2012

 31. Thông Điệp Thiên Chúa ban thưởng cho những ai được tuyển chọn

 32. Thông Điệp Thiên Chúa xét xử kẻ giả hình- phần đạo

 33. Thông Điệp Thiên Chúa thanh lọc loài người

 34. TĐĐM về Giáo Hội Việt Nam *

 35. Thông Điệp của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae về Tam Điểm

 36. Thông Điệp đau khổ của Chúa Giêsu - lên án giáo sĩ, tu sĩ rao giảng, tiếp nhận tà thuyết tinh vi 

 37. Thông Điệp "vớ vẩn"

 

http://tailieuthanhmau.net

 

TOP

 

Mục Lục

Đức Mẹ Thủ Đức

Đức Mẹ

 

Lưu ý của

tailieuthanhmau.net's Group

Những thông tin cần thiết hữu ích:

 1. xem > Tin hay không tin những thông điệp mạc khải tư ?.

 2. Hãy đọc & nghe > Bí mật Fatima

 3. Bí mật La Salette 1846

 4. Ngày cùng tháng tận ... rồi sau đó...

 5. Xin bỏ ngoài tai những tin đồn vô căn cứ của các tiên tri giả.

 6. Mạc khải về 3 ngày tối đen và trừng phạt tài liệu xuất xứ từ Cha Thánh Padre Pio

 7. Những cuộc hiện ra: thật và giả. Lm Peter Joseph

 8. Mạc khải về 3 ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát

 9. Những kẻ thừa nước đục thả câu

 10. Đánh giá thần học về Maria Divine Mercy

 11. Các Kitô hữu thời đại chuẩn bị tử đạo

 12. > Thị nhân Thomas Maria De Job có 3 vi linh hướng (02 linh mục và 01 giám mục).

Không tin vào MKT cũng không có tội. Do đó các bạn hãy tự quyết định mình có nên đọc hay không; và quan điểm của chúng tôi :

 1. Tuy kiến thức còn hạn chế nhưng chúng tôi cũng có cơ sở để giới thiệu.

 2. Các việc chưa hiểu thấu thì không thể nói là GIẢ ... có điều mình TIN VÀO CHUA với ƠN THÁNH THẦN soi sáng

có ma quỷ nào khuyên nhân loại năng lần chuỗi Mân Côi; ăn năn sám hối; sống khiêm nhường, bác ái yêu thương?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nguồn: sudieptutroi)

m m m

Trang Chủ

Thánh Mẫu Học

Kinh Thánh

Download

Thơ - Văn

Since 25 December 2012

(nguồn: sudieptutroi.net)

(cảnh báo) thienan.dk