Hài Kịch Giải Hạn – Trấn Thành, Anh Đức [Official]

Tháng Sáu 12, 2020 by Không có phản hồi


FAQ,
register,
Ðề tài: ,Xem tướng số?
thienhung_wu,
thienhung_wu,
, Xem tướng số?
Xem tướng số: Tâm linh hay mê tín dị đoan?,
VIT – “Nhìn tướng chị thế này là sinh con trai đầu lòng nhé, mà phải thuốc
thang cầu tự mới nhanh có thằng cu”. Xem chút nữa chắc tôi và một chị đi
cùng cười phá lên trong buổi xem bói đầu năm ở nhà thầy Thuyết – một thầy
bói được mọi người đồn nhau rằng rất “cao tay” tại Thanh Hà, Hải Dương.,
Câu chuyện tại nhà thầy Thuyết,
Tâm linh hay mê tín dị đoan ?!,
Thần Chú,
Namo Tassa Bhagavato ArahatoSamma Sambud dhassa.,
may not,
may not,
may not,
may not,
Mở,
Mở,
Mở,
Mở,
Tắt,

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *