Tuổi TỴ Năm 2020 Công Danh Sự Nghiệp Tình Duyên Viên Mãn Giàu Như Vũ Bão

Tháng Sáu 12, 2020 by Không có phản hồi


Xem SAO HẠN 2020 tuổi Tý: Đầy đủ các tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính
Tý, Mậu Tý,
A. Bảng sao hạn 2020 tuổi Tý,
Tuổi Can Chi,
Năm,
Sao – Hạn nam mạng,
Sao – Hạn nữ mạng,
B. Luận sao hạn và hướng dẫn cách cúng dâng sao giải hạn chi tiết,
1. Xem sao hạn 2020 tuổi Mậu Tý sinh năm 1948,
– Sao hạn tuổi Mậu Tý nam mạng: Sao La Hầu, hạn Tam Kheo,
+ Bình sao La Hầu,
+ Bình hạn Tam Kheo,
+ Cúng dâng sao giải hạn:,
– Sao hạn tuổi Mậu Tý nữ mạng: Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh,
+ Bình sao Kế Đô,
+ Bình hạn Thiên Tinh,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
2. Xem sao hạn 2020 tuổi Canh Tý sinh năm 1960,
– Sao hạn tuổi Canh Tý nam mạng: Sao Kế Đô, hạn Địa Võng,
+ Bình sao Kế Đô,
+ Bình hạn Địa Võng,
,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
– Sao hạn tuổi Canh Tý nữ mạng: Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng,
+ Bình sao Thái Dương,
+ Bình hạn Địa Võng,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
3. Xem sao hạn 2020 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972,
– Sao hạn tuổi Nhâm Tý nam mạng: Sao Thái Bạch – Hạn Toán Tận,
,
+ Bình sao Thái Bạch,
+ Bình hạn Toán Tận,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
– Sao hạn tuổi Nhâm Tý nữ mạng: Sao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyển,
+ Bình sao Thái Âm,
+ Bình hạn Huỳnh Tuyển,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
,
4. Xem sao hạn 2020 tuổi Giáp Tý sinh năm 1984,
– Sao hạn tuổi Giáp Tý nam mạng: Sao La Hầu – Hạn Tam Kheo,
+ Bình sao La Hầu,
,
+ Bình hạn Tam Kheo,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
– Sao hạn tuổi Giáp Tý nữ mạng: Sao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh,
+ Bình sao Kế Đô,
+ Bình hạn Thiên Tinh,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
5. Xem sao hạn 2020 tuổi Bính Tý sinh năm 1996,
– Sao hạn tuổi Bính Tý nam mạng: Sao Kế Đô – Hạn Địa Võng,
+ Bình sao Kế Đô,
+ Bình hạn Địa Võng,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
– Sao hạn tuổi Bính Tý nữ mạng: Sao Thái Dương – Hạn Địa Võng,
+ Bình sao Thái Dương,
+ Bình hạn Địa Võng,
+ Cúng dâng sao giải hạn,
Lichngaytot,
Bình luận ,
Có thể bạn quan tâm,
Tử vi,
Tử vi,
Giải mã giấc mơ,
Lịch,
Tử vi,
Phong thủy,
12 cung hoàng đạo,
Thư viện,

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *